Home / درباره نشریه

درباره نشریه

رشد چشمگير تقاضا برای انرژی‌های فسيلی باعث توجه بسياری از کشورها به منطقه خاورميانه خصوصاً خليج فارس و دريای خزر به عنوان منبع سرشار انرژی شده است. نگاهی گذرا به حجم سرمايه گذاری های انجام شده در اين مناطق و حضور گسترده شرکت های فرا منطقه ای، گواهی بر اين ادعاست. برخورداری ايران از اين موهبت عظيم الهی يعنی قرار گرفتن در ميان دو قطب بزرگ انرژی و وجود ميادين مشترک دريايی بايستی زمينه ای را فراهم آورد تا شرکت های طراحی، مهندسی و پيمانکاری بيشتری در حوزه صنايع فراساحل تشکيل و توسعه يابند. جامعه علمی جهانی نيز در اين زمينه، امروزه در جايگاهی قرار دارد که روند رو به رشدی را در استقبال از مقالات علمی جديد تجربه مي کند و ايجاد بستری مناسب جهت ارائه اين مقالات را از وظايف و اهداف اصلی خود می داند. همايش‌ها و سمينارهای تخصصی در زمينه‌های مختلف دستيابی به اين اهداف را ممکن و تسهیل می‌سازند. در اين خصوص انجمن مهندسی دريايی ايران با همکاری گروه مهندسی دریا و قطب هیدرودینامیک متحرک های دریایی دانشگاه صنعتی شريف با توجه به رشد علمی قابل توجه در زمينه‌های مختلف صنعت فراساحلی در سطح کشور اقدام به انتشار نشریه ای تخصصی،ترویجی و کاربردی در حوزه فراساحل را با اهداف ارتقای دانش علمی و فنی، نموده است.
این نشریه با نام “فناوری فراساحل” و با همکاری تمامی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقات دریایی کشور و به صورت فصلنامه منتشر خواهد شد. وسيله ای برای ايجاد ارتباط علمی بين متخصصان و محققان فعال در سطح بين المللی و داخل کشور بوده و هدف اصلی آن، ايجاد بستری مناسب برای انتقال اطلاعات بين اساتید، دانشجویان، مهندسان و محققان ايرانی می باشد.
اين نشریه مقالات نويسندگان در زمينه موضوعات نظری، تحقيقات تجربی، مطالعات ميدانی، مطالعات تئوری، تحقيقات آزمايشگاهی در زمينه های مختلف سازه های دور از ساحل را منتشر مي نمايد.