Home / تفاوت مقالات “علمی- ترویجی” و “علمی- پژوهشی”

تفاوت مقالات “علمی- ترویجی” و “علمی- پژوهشی”

کميسيون بررسي نشريات علمي كشور مرجع تعيين اعتبار علمي مجله‌هاي علمي كشور است. در آیین نامه این کمیسیون تعریف فشرده ای از مقالات این دو نوع مجله ارائه شده است، تفاوت دو نشریه مذکور را به صورت زیر بیان کرد:

۱٫ مقالات علمي-پژوهشي:  هر توليدي كه به دنبال جستجوي حقايق و براي كشف بخشي از معارف و نشر آن در  ميان مردم و به قصد حل مشكلي يا بيان انديشه اي در موضوعي از موضو ع هاي علمي، از طريق مطالعه اي نظام مند، براي يافتن روابط اجتماعي ميان پديده هاي طبيعي به دست آيد و از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار باشد و نتايج آنها به كاربردها، روشها و مفاهيم و مشاهدات جديد در زمينه علمي با هدف پيشبرد مرزهاي علمي و فن آوري منجر گردد، علمي – پژوهشي قلمداد مي شود.
مخاطبين اصلي اين گونه مجلات پژوهشي، اساتيد دانشگاهها، دانشجويان دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد، پژوهشگران شاغل در مراكز علمي، تحقيقاتي و توليدي هستند و ویژگی اصلی آن، توسعه مرزهای دانش بشری و کشف کاربردهای جدید از مفاهیم علمی است.

۲٫  مقالات علمي-ترويجي: اين گونه مقالات به مباحثی گفته مي شود كه به ترويج و توسعه يكي از رشته هاي علوم  در جامعه مي پردازد و سطح آگاهي ها و دانش را در آن حوزه ارتقاء مي بخشند و علاقمندان و ذی نفعان را با مفاهيم جديد علمي و کاربردهای آن آشنا مي سازد. اين گونه مقالات مي توانند به صورت تأليف، ترجمه، تدوین، گزارش، مصاحبه و … باشند .در واقع، به هیچ وجه به مقاله پژوهشی ضعیف، مقاله ترویجی اطلاق نشده و اصولاً هدف مقالات ترويجي، اشاعه دانش بشري و عالمانه كردن آن و جهان پيراموني آن است و هدف ديگري ندارد.
اين گونه مجلات دستاوردهاي علمي، فني و حرفه اي آموزنده و جالب را به زباني ساده بیان کرده و مخاطبین آن هم افراد داراي تحصيلات دانشگاهي و غیر دانشگاهی، صنعتگران و مهندسان، مخترعان و مبتكران و کلیه افراد علاقمند می باشند. این مقالات که عموما توسط اساتید صاحب نام و شناخته شد تالیف می گردند، عمیق ترین مباحث علمی را به ساده ترین و شیوا ترین کلمات بیان کرده و برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در جنبه آموزشی و کمک آموزشی داشته و به سبب تعمیق مفاهیم علمی برای کارشناسان اجرایی و مهندسان دارد.